Detektorklubben-Sjælland

Forside

Kontakt

Klub historie

Links

Fotogalleri


 

Kodeks

 

1. La'vær med at færdes på privat ejet jord uden tilladelse. Søg tilladelse. De fleste bønder og andre lodsejere er flinke og høflige mennesker, der enten giver tilladelse
eller et høfligt og begrundet afslag, og det er jo bekendt deres jord.

 

2. La'vær med at efterlade store, dybe huller. Det er meget nemt at skære en græstørv ud, fjerne det fundne, og lægge græstørven pænt på plads.

 

3. La'vær med at grise i naturen, det ser forfærdeligt ud og iøvrigt er intet mere tåbeligt end at grave ringaftræk op som man smed fra sig sidste år.

 

4. I tilfælde af at der findes miner, granater og lignende, lad dem ligge. Afmærk stedet omhyggeligt og informer myndighederne.

 

5. Gennemlæs og lær loven om fredninger og loven om jordfaste fortidsminder. Husk at det er ulovligt at bruge metaldetektorer indenfor en radius af 150 m. fra jordfaste
fortidsminder med mindre der forligger skriftig tilladelse fra en kompetent myndighed.